גניבת ספרי תורה מבית הכנסת אורחות תורה בבני ברק. צילום אלי שלזינגר