חבר המועצת הערבי שגזם את העצים בביתו בראיון לעמי מימון