האם ראוי שבחורי ישיבות יבלו ביציע המליאה - ויסברג ופרבר בדיון סוער