ויתן לך - יואל בראון, דודי לינקר ומקהלת נרננה בדינר לטובת בוני עולם בוינה-אוסטריה