אשר ברא - שייע ברקו, אברומי ברקו וילד הפלא שלום בראדט