פרק בהיסטוריה: הלילה - ארבעים שנה להולדת הרה"צ מבעלזא