הגר"א וייס: לפתוח את הישיבות עכשיו, זה הסכנה הגדולה ביותר