אחים - חיים ישראל, איציק אשל, אבישי אשל - אין עוד מלבדו