שמחה ליזרוביץ, בעל תסמונת דאון, פוגש לראשונה את אחיו