עצרת במלאות שלושים לפטירת הרב לנדא - צילום שוקי לרר