קרויזר מעיד: תלשו לי חלק מהפאה השמאלית - כאן חדשות