עמירן דביר וחיים שלמה מאייעס - וחסד השם של הרבי מבעלזא