האזרח הסעודי מספר על הצוות הישראלי; קרדיט: צוות 'פרל' בראלי דקאר בסעודיה