האדמור מלעלוב בשבת התאחדות בנהריה עם בחורי ישיבת לעלוב