הראשל''צ הגרש''מ עמאר מדליק נרות לזכרם של קדושי השואה