ישראל כהן אצל שרון גל בחדשות 13 - על חזרת הבנות ללימודים