מ"מ רה"ע מיכאל אלפר יו"ר דגל התורה בחיפה מחוץ לאולם ביהמ"ש