אריה דרעי בישיבת סיעה בכנסת על אפשרות לסגר כללי שני