בחורי ישיבת עטרת ישראל חוזרים הביתה לכיפור - צילום: אהרן קראהן