השוטרים תקפו אותי אישה חצתה שלא במעבר חציה בבני ברק – ונעצרה באגרסיביות - מתוך כאן11