הרב הגאון יהודה דרעי שליט''א דרשה מיוחדת לפרשת ויצא תשפ''א