נתנאל סנדרוסי הובא לדיון בהארכת מעצרו. צילום: אהרן רבינוביץ, הארץ