תיעוד יירוט כלי הטייס הסורי הבלתי מאויש באמצעות סוללת פטריוט