הלכה יומית ל- האופנים שבהם מותר לדבר עם גוי בשבת לצורך הישראל