המשטרה חנכה מרכז שירות חרדי (מש"ח) לציבור החרדי בירושלים