עידן יצחקיאן - רגעים קטנים של אושר - מילים- דניאלי זוננפלד ז״ל