הרב שמחה אליעזר ויס רב בני ברק מספר על ר שלמה זלמן אוירבעך