שיעורו של הרב דרעי על פרשת השבוע ולרגל ההילולא של הרבי מלובביץ