הנחל שנוצר במדבר//צילום: ג'אמיל אלאטרש רשות הטבע והגנים