הלכה יומית ליום שני מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א מדיני הקשת וברכתה