כריש לוויתני שנצפה במפרץ אילת - צילום עומרי עומסי ושני אלוש, רט''ג