עמודי חשמל שבתוך ים המלח הוסרו ידנית. צילום: חברת החשמל