כך החלה תקיפת השוטרים המזעזעת כלפי נער חרדי לוקה בשכלו