תדרוך מנכ''ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי - 13.7.20