שלומי גרטנר ומקהלת מלכות - הרחמן - מונה רוזנבלום מנצח על התזמורת