הרב דוד יוסף עם מסר לפרשת ואתחנן לא להפסיק להתפלל!