תיעוד מאירוע הפרת הסדר. צילום - מחאת החרדים הקיצונים