משה דוויק & חיים אלבז - נר מערבי _ לכבוד אור החיים הקדוש