סמוטריץ בראיון לכאן11 - אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא