לכבוד הילולת מרן • הרב יגאל כהן מדבר על הרב עובדיה יוסף זצ''ל