וואלוי רוזנברג ומקהלת לב l - מודים של מב''ד וואקלי