מאחורי הקלעים_ ההקלטות לאלבום _כרובים עליונים של אברום מדרכי שוורץ