הפתיח לתכנית קלמן וסגל לאחר חזרתו של אראל סגל לכאן 11