ח"כ מיקי לוי - שרים בממשלה מטעם המשותפת | צילום: התאחדות המלאכה והתעשייה