הרב גואלמן כרז ברמקול להתפזר. צילום: מחאות החרדים הקיצונים