הרבי מויז'ניץ במצווה טאנץ בחתונת ויז'ניץ - תולדות אהרן