דודי לינקר & שמילי מרמלשטיין - 'קלי אתה' עם הקלידן לייזר הרשקוביץ