שושנת יעקב - ר' משה דוד מנדלבוים ז''ל- מונה רוזנבלום