הפגנת הפלג//צילום: משה בלוי, מחאות החרדים הקיצוניים