הבכירים שכשכו את רגליהם בנחלי הגולן. צילום: יניב כהן, רשות הטבע והגנים